Přeskočit na hlavní obsah

Talentový program

Kariérní model společnosti Rödl & Partner stanovuje základní pravidla pro profesní rozvoj našich kolegů a zároveň ponechává dostatečný prostor pro uplatnění jejich individuality.

S kariérním postupem roste i míra kompetencí a odpovědnosti za koordinaci a organizaci týmu, rozpočet projektu, provedení zakázky, komunikaci s klientem a v neposlední řadě i za strategický rozvoj osobnosti.

Kariérní systém je transparentní a respektuje zvláštnosti jednotlivých oborů poradenské činnosti. Pro kariérní růst nejsou stanoveny pevné termíny. Jasně definované zásady pro kariérní postup a kompetence, které jsou s postavením partnerů spojeny, jsou srozumitelné a napomáhají rozvoji zaměstnanců.

ČTYŘSTUPŇOVÝ KARIÉRNÍ MODEL

Náš talentový program provází kolegy po celou dobu působení u Rödl & Partner. Pro každou kariérní úroveň nabízíme praktická školení zaměřená na příslušné úkoly a odpovědnosti, ve kterých kolegové posílí profesní a sociální dovednosti a podpoří podnikatelsko-poradenský potenciál. Naše vzdělávací akce se navíc vždy zaměřují na intenzivní výměnu zkušeností mezi kolegy. Tím se také rozvíjejí interkulturní dovednosti a upevňují mezinárodní kontakty.

Systematicky doprovázíme naše poradce v průběhu jejich profesního a osobního rozvoje a optimálně je připravujeme na nové úkoly a odpovědnosti na každém kroku jejich kariéry.

PROGRAM SMARTUP PRO JUNIORNÍ PROFESIONÁLY

Ve SmartUp vám nabízíme program přizpůsobený juniorním profesionálům, který je připraví na další karierní postup. Pod heslem “Thinking out the box and networking“ se SmartUp zaměřuje na odborná a metodická školení, včasnou integraci do našeho obchodního modelu a interdisciplinární vytváření sítí od samého začátku.

INTERNATIONAL SENIOR ASSOCIATE WEEK

Náš International Senior Associate Week pro nově jmenované vedoucí spolupracovníky, který trvá několik dnů, se zaměřuje na témata projektového řízení a interdisciplinární spolupráci. Mladí manažeři z celého světa se scházejí, aby pracovali v intenzivním workshopovém programu na témata související s projektovým řízením a vytvářeli interdisciplinární mezinárodní sítě.

ASSOCIATE PARTNER-TAGE

V rámci Associate Partner-Tage nabízíme nově jmenovaným Associate Partner intenzivní a pestrý program školení o všech aspektech profesionálního vedení, řízení a rozvoje podnikání. Vedle odborných diskuzí v profesních skupinách profitují Associate Partner především z mezinárodní kolegiální výměny.

NEW PARTNER NETWORK

Síť New Partner Network pomáhá nově jmenovaným partnerům dále rozvíjet jejich vůdčí schopnosti a prohlubovat již dříve navázané kontakty. V intenzivním workshopu si účastníci navzájem vyměňují nápady k aktuálním výzvám a příležitostem na trhu a současně se sžívají se svou novou rolí partnerů.

Nastavení cookies